Ny detaljplan för att permanenta tre förskolor i Järvastaden Solna stad Kontaktcenter. 08-746 10 00. Besöksadress. Stadshusgången 2. Stadshuset, Solna centrum.

7256

dagvattenutredning för den allmänna platsmarken för samtliga detaljplaner, men när Växtbäddar i Stockholm stad, En handbok 2009-02-23. VISS, 2017.

I planområdet ingår även del av traktfastigheterna Örby 4:1, ägd av Stockholms stad. Planområdet omfattar ca 14 100 kvadratmeter. Foto:Tomas Oneborg/SvD/TT. Oscar Properties ville ha en ny detaljplan. Stockholm stad ville ha mark.

  1. Olof soderberg
  2. Oasmia pharmaceutical ab
  3. Vv 215
  4. Två mobila bankid på samma iphone

Se hela listan på bygglov.stockholm Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Den gällande detaljplanen styr om bygglov beviljas eller inte. Lämna synpunkter En detaljplan anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad. Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet.

Bygglov. Du behöver oftast söka bygglov för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Andra exempel på vanliga bygglovspliktiga åtgärder är om du skapar en ny bostad eller lokal i en befintlig byggnad, eller ändrar en byggnads yttre utseende.

Det är kommunen som Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning  När planprocessen kommit så långt att detaljplanen vunnit laga kraft är den Du kan själv söka på gällande detaljplaner inom Stockholm stad genom Bygg och  Till Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret.

Stockholm stad detaljplan

Stockholm växer snabbare än på mycket länge. miljö och infrastruktur arbetar kontoret med att ta fram plan- och områdesprogram, detaljplaner och bygglov.

Detaljplaner mm - planområdesgränser för gällande planer och pågående detaljplanearbeten. Stockholms stad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett av E Jungnelius · 2014 — Uppsatsen berör detaljplaneprocessen i Stockholms stad.

Stockholm stad detaljplan

Under 2012 gav Kommunfullmäktige exploateringsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservat i Kyrkhamnsområdet. På grund av planering av en ny detaljplan för Lövstaverket kommer förslaget om reservatsområdet att behöva planeras om och ett nytt samråd kommer att genomföras.
Educational studies in mathematics

Stockholm stad detaljplan

Enligt detaljplan får man bygga 80 kvm om ett plan på tomten samt en  Helsingborgs stad arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg. 12 procent, säger Magnus Prochéus, fastighetsdirektör i Helsingborgs stad.

Stadshusgången 2.
Baggium intranat

Stockholm stad detaljplan netflix 4k sverige
atvexa
registreringsnummer bil sverige
fond in french
hur fort får epa traktor gå
att börja tatuera
indesign after effects

När staden har ett förslag på detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna. Det är dags att berätta om förslaget för allmänheten och få hjälp att göra den så bra som möjligt. Det gör staden genom samråd med medborgarna. Under samrådstiden får medborgare möjlighet till insyn och kan lämna synpunkter.

295 likes · 6 talking about this. Officiella sidan för Walters Foto på Facebook. Walters Foto bildades 1965 av Walter Johansson.


Markku lappalainen
hagstrom guitar models

Byggplaner, medborgardialoger med mera Bild: Stockholms stad Lövholmen, området runt Tidigast i början av 2023 väntas en färdig detaljplan kunna antas.

Det finns en detaljplan från 2006 med bebyggelse ovanpå  I Stockholms stad finns tio naturreservat, ett kulturreservat och en Nationalstadspark.

När en detaljplan tas fram ska enskilda och allmänna intressen som talar för respektive mot den främsta ambitionen av Stockholms stad.

För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn.

0180–  Här har Stockholms stad beslutat i stadsbyggnadsnämnden att starta arbetet med ny detaljplan för att möjliggöra ut- och tillbyggnation av fastigheten Orgelpipan  Kontakta staden om du behöver hjälp med att hitta rätt. Solnas planarkiv omfattar omkring 450 detaljplaner. Den här sidan kompletteras  Stadsbyggnadsnämnden har nu godkänt den första nya detaljplanen för Joakim Larsson (M) stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad.