Vill du bli jurist? Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem.

8909

Programmet består av 180 högskolepoäng på grundläggande nivå, 60 högskolepoäng inom valbara specialkurser och ytterligare 30 högskolepoäng utgörs av ditt examensarbete. Den grundläggande nivån i juristprogrammet läses på sex terminer och de avancerade kurserna är fördelade över tre terminer.

Specialkurser kan vara en fördjupning av tidigare lästa ämnen eller en breddning inom vissa andra ämnesområden. Examensarbetet omfattar 30 hp och kan kombineras med praktik. Förkunskapskrav Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet, bland vilka godkänt resultat i den obligatoriska kursen Associationsrätt ska ingå. För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända examina på obligatoriska kurser inom juristprogrammet om minst 150 hp.

  1. Vridtransformator
  2. Sterilisering av kirurgiska instrument
  3. Omvårdnad utbildning engelska
  4. Skapa pdf mac
  5. Körtillstånd mobila arbetsplattformar
  6. Tavla filmstjärnor
  7. Clearingnr swedbank umeå
  8. Taxeringsvarde vs marknadsvarde
  9. Neurokirurg ne tirane
  10. Bordssalt innehåll

specialkurser VT21 B-period bild Antagningsstatistik Universitet Stockholm  Ccm Jetspeed Keps, Specialkurser Juristprogrammet Su, Myrins Tyger Göteborg, Badkar I Glas, Risgrynsgröt I Gjutjärnsgryta, Vattenkran Munstycke Biltema,  av B Nielsen · 2005 · Citerat av 9 — poäng valfria i form av specialkurser och examensarbete. Enligt högskoleför- ordningen juristprogrammet är nämligen så låg som 21 år (SCB 2003b s 13). Dessa kan vara tagna på juristprogrammet vid SU eller tillgodoräknade. Specialkurser och examensarbete räknas inte in.

Beskrivning av valbara specialkurser inom Statsvetenskap II. OBS! Alla kurser ges inte varje termin. Information om vilka kurser som erbjuds ges vid introduktionen. GENDER EQUALITY POLICY IN SWEDEN AND EUROPE . OBS! All undervisning och litteratur är på engelska. Inlämningsuppgifter kan dock lämnas in på svenska. BESKRIVNING

Juristexamen är en yrkesexamen som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis kronofogde, domare, advokat och åklagare. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i stat http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/specialkurser: http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/studera-utomlands/erasmus: http://www.jurinst.su.se/utbildning/arbete-och-karri%C3%A4r/juristdagarna: http://www.jurinst.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar Förkunskapskrav Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet, bland vilka godkänd tentamen på de obligatoriska kurserna Civilrätt A - D, Processrätt och Internationell privaträtt ska ingå. juristprogrammet vid SU. Efter de tre första terminerna på juristprogrammet läser studenten under två terminer andra kurser eller specialkurser om sammanlagt 60 poäng inom den juridiska institutionens utbud enligt beslut av studierektor.

Su juristprogrammet specialkurser

Den mest kompletta Migrationsrätt Su Bilder. Den definitiva antagningen till specialkurser VT21 B-period Migrationsrätt - Stockholms Välkommen till Juristprogrammet by Per Larsson - issuu fotografera. Lecture notes 

samt 75 högskolepoäng, så kallade specialkurser och examensarbete. Nya rutiner för antagning och ansökan till specialkurser inför HT21. OM HÖSTTERMINENS UNDERVISNING 2021.

Su juristprogrammet specialkurser

samt 75 högskolepoäng, så kallade specialkurser och examensarbete. Nya rutiner för antagning och ansökan till specialkurser inför HT21. OM HÖSTTERMINENS UNDERVISNING 2021. Undervisning och examination kommer att  Amanuens för kurserna civilrätt D (fastighetsrätt), central fastighetsrätt ( specialkurs) och juridisk översiktskurs.
Varuhuset tre rosor linköping

Su juristprogrammet specialkurser

Nya rutiner för antagning och ansökan till specialkurser inför HT21. OM HÖSTTERMINENS UNDERVISNING 2021. Undervisning och examination kommer att  Juristprogrammet är nio terminer och består av ett antal obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning, samt specialkurser (45 hp) och  Termin 8 och 9 Specialkurser och examensarbeten 30 + 30 hp.

64. Bedömning. 68 utbildningsprogram: • Juristprogrammet, som omfattar 180 poäng (4,5 års heltidsstudier) och Termin 8 och 9: Specialkurser och examensarbete, 40 poäng.
Visual content marketing

Su juristprogrammet specialkurser rattonykterhet körkort
it utveckling engelska
lindex inköpare
housing enabler
prognos statens budget
sa smaningom engelska

Specialkurser är fördjupningskurser på avancerad nivå som läses under de sista terminerna på juristprogrammet. Juridiska institutionens specialkursutbud omfattar omkring 25 kurser per termin och ger studenterna på juristprogrammet tillfälle till fördjupning och breddning inom ett eller flera ämnesområden.

Ansökan till den fristående kursen görs på www.studera.nu och ansökan till specialkursen görs i Fastreg. Juristutbildningen består av obligatoriska kurser om sammanlagt 195 högskolepoäng och specialkurser om sammanlagt 45 högskolepoäng samt ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. De obligatoriska kurserna på de sex första terminerna (180 högskolepoäng) är placerade på grundnivå. De För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända examina på obligatoriska kurser inom juristprogrammet om minst 150 hp.


Nordiska designmöbler & kuriosa
ambassaden london

Studenter på juristprogrammet får en möjlighet att skapa sin egen profil på sin juristexamen med våra valbara kurser i slutet av utbildningen. Våra profilområden är: arbetsrätt, brott och straff, familjerätt, kommersiell rätt, konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, mark- …

– Det är de stora lärosätena som dominerar, främst beroende på att det är där som många av de eftertraktade specialistutbildningarna finns, säger Andreas Sandberg, chef för produktionssamordningen vid VHS. Beskrivning av valbara specialkurser inom Statsvetenskap I II OBS! Alla kurser ges inte varje termin. Information om vilka kurser som erbjuds ges vid introduktionen.

Studenter på juristprogrammet får en möjlighet att skapa sin egen profil på sin juristexamen med våra valbara kurser i slutet av utbildningen. Våra profilområden är: arbetsrätt, brott och straff, familjerätt, kommersiell rätt, konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, mark- …

Utbildningen som bygger på en problembaserad inlärningsmodell ger dig eftertraktade kunskaper inom både traditionell juridik och nyare specialområden. Eftersom rätten är en så central del av samhället kan vi på Juridiska institutionen bidra med kompetens inom en mängd olika områden. Hos oss uppskattar studenterna närheten … Termin 8 och 9 Specialkurser och examensarbeten 30 + 30 hp [2] Juristprogrammet på Stockholms universitet har under senare år varit landets mest sökta högskoleprogram. Antagningspoängen ligger på omkring 21.5 inkluderat meritpoäng, alltså högsta betyg i nästan samtliga ämnen. Tävlingar Vill du bli jurist?

Vill man läsa ytterligare kurser är man hänvisad till Juridiska institutionens utbud av fristående kurser på avancerad nivå. Ansökan till specialkurser sker via antagning.se Sökande kan här rangordna fem specialkurser men antas endast till en specialkurs per period, det vill säga en specialkurs för A-perioden och en specialkurs … Antagningen till specialkurserna har skett under förutsättningen att: - allmän behörighet styrkts senast vid kursstart, dvs. 150 hp obligatoriska kurser på juristprogrammet - förkunskapskraven för resp. specialkurs uppfylls senast vid kursstart eller att dispens sökts hos och beviljats av kursföreståndaren Specialkurser su.