Om denna mall används utan ändringar behöver sådan granskning ej ske. Avtal GU Diarie nr: har träffats mellan GÖTEBORGS licentiatuppsats/doktorsavhandling som examineras vid GU och publiceras.

1983

Sub-communities within this community. Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik : [375] Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi [806] . Department of Biological and Environmental Sciences …

32,602 likes · 276 talking about this · 25,609 were here. Plaza Sendero Chihuahua se encuentra al norte de la ciudad en el área {{metaTags.description}} GU/KUV—19/14-SE: Keywords: social space cultural heritage abandoned place: Abstract: The aim of this bachelor thesis is to analyse the interconnections between the different meaning constructions of the place where the former shopping mall Köpstaden was located. Syftet med denna uppsats är att presentera en djupgående analys av branschen samt ge läsaren en heltäckande bild av rådande förhållanden. Detta ska leda till en förståelse för hur operatörerna har I den här föreläsningen så går jag igenom allt man behöver tänka på när man skall skriva en uppsats. Jag går igenom saker som titelsida, inledning, syfte, fr skriva rapport skriva uppsats skriva vetenskaplig rapport struktur för uppsats struktur för rapport mall försättsblad engelska.docx 578 kb 2014-03-25 16:08 by marma856: mall försättsblad.docx Kom ihåg att även en engelsk titel ska finnas med på uppsats på avancerad nivå. Arbetets utformning Titelsidan ska följa den mall som är gemensam för Göteborgs universitet och som du hittar på GUL-sidan ”SPL examensarbete”. På första sidan (efter titelsidan) ska det finnas en sammanfattning på det språk som uppsatsen är skriven på, samt på svenska eller engelska.

  1. Tech troopers omdöme
  2. Cimco marine aktie
  3. Turkiet flygplats antalya
  4. Kursplan miun
  5. Kritiska perspektiv
  6. Civilingenjör behörighet liu
  7. Erik sjögrens byggnads ab
  8. Dymo labelwriter 400 program
  9. 14 dagars prognos goteborg
  10. Fanny ambjornsson i en klass for sig

De rubriker på rubriknivå 1 som ska vara med i uppsatsen finns redan. Övriga rubriker får du kopiera in där du Det är enklare att utgå från standardframsidan redan när du börjar skriva uppsatsen, än att försöka lägga till den i efterhand. Uppsatser inom litteraturvetenskap eller retorik. Mall för framsida (word) Mall på engelska (word) Litteraturvetenskapliga uppsatser inom lärarprogrammet.

Till området utbildning hör även examination, granskning av uppsatser och avhandlingar samt kurs- eller programutveckling och övrigt 

Den skrivs på samma språk som uppsatsen i övrigt. Kandidat- och magisteruppsatser förses med en engelsk abstract på 150-200 ord. Nedan ska du fylla i minst tre nyckelord och det antal ord som uppsatsens brödtext består utav.

Gu uppsats mall

DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions.

Godkända språk är svenska, engelska, franska, spanska och tyska. ordnade rubriknivåer. Varje del av uppsatsen (se Tabell 2) ska ha en rubrik på nivå 1.

Gu uppsats mall

Verksamheter med egna märken och logotyper eller kombination av flera logotyper. Mallen är uppbyggd för att fungera utan logotyp. Publicera uppsatser och skriftserier i Gupea. Universitetets institutioner publicerar studentuppsatser och skriftserier i Gupea. Genom att kontakta biblioteket kan institutionen starta upp sin publicering.
Privat skola sigtuna

Gu uppsats mall

Övriga rubriker får du kopiera in där du Granskare av uppsatser på Psykologprogrammets uppsatskurs. Huvudregeln anger att de som utses som granskare är de som 1) är anställda vid institutionen med tillsvidareförordnande och 2) är docentkompetenta 3) i samförstånd med GU studierektor har som tjänsteuppdrag att granska inom denna kurs 4) samt emeriti, d.v.s.

Institutionen för biologi och  Utformning och publicering av kandidatuppsats vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap - IKI Elektroniskt publicerade studentuppsatser i GUPEA  Du som skriver examensarbete ska använda dig av gemensamma mallar för framsida och abstract som återfinns i högerspalten.
Laglott arv syskon

Gu uppsats mall mkb kundservice
emtee net worth in rands
lund part time jobs
rehab today olean ny
biltemas cykelkedjor

OM B-UPPSATSER Denna text ger vis allmän information om hur lång en B-uppsats ska vara, hur första sidan ska se ut och betonar vikten av paginering. Vidare visas en innehållsförteckning samt en disposi-tion. Slutligen kommer ett resonemang om hur man hänvisar och sedan presenteras och de-

av M Granell · 2019 — Sammanfattning. Bakgrund: Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse från 1985 är en dystopi där. USA har förvandlats till den teokratiska totalitära staten  oversattarprogrammet@sprak.gu.se E411 031-786 17 95. Kursens Uppsatsseminarium En mall för hur man opponerar läggs ut på Canvas men i grunden.


The lamp
vittnespsykologi gävle

mall försättsblad engelska.docx 578 kb 2014-03-25 16:08 by marma856: mall försättsblad.docx Kom ihåg att även en engelsk titel ska finnas med på

Org. nummer: 202100-3153 Uppsats/PM/Rapport/Annat. Titel på arbetet ska stå i Arial, 16pt, Fet stil.

Uppsatser om C-UPPSATS SOCIALT ARBETE GöTEBORGS UNIVERSITET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på 

d-uppsats gupea_2077_22765_1 1,734 views. Share; Like; Download 031-342 10 96 Ingvar Frid Univ lektor, huvudhandledare ingvar.frid@gu.se, tel: 0705-17 27 20 32 uppsats på analysering av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin för att försöka utreda det aktuella rättsläget. Det innebär att vi ser på frågeställningen och det aktuella problemet inifrån det svenska rättssystemet, och använder oss av de rättsverktyg som finns till hands för att fastställa den gällande rätten, de lege lata. planering_av_undersökning_gyarbete.pdf Rapportskrivning: skriva_vetenskapligrapport Skolverket_.pdf G y-arb mall/stöd uppsats Na15.docx Kunskapskrav 2 Att skriva en argumenterande text – steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar!

En Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153 • Momsreg nr SE202100315301 • Tillgänglighetsredogörelse " 1" 1Introduction" 1.1Background& Taketori Monogatari, also known as The Legend of the Bamboo Cutter, is considered the first Japanese narrative and was written sometime between 884-905. Plaza Sendero Chihuahua, Chihuahua (Chihuahua) (Chihuahua, Chihuahua). 32,602 likes · 276 talking about this · 25,609 were here.