Lopporna och råttorna kunde obehindrat smitta människor utan att de hade en aning om det. Den första eleven skiljer på en direkt orsak och den största orsaken. Den direkta orsaken relaterar eleven till en aktör medan den största orsaken relateras till en struktur. Vi kan skönja en begynnande förståelse för att orsaker har olika dignitet.

8940

Orsaker. Digerdödens orsaker är omdiskuterade. Under de senaste årtiondena Digerdödens konsekvenser ligger på två plan: ekonomiska och ideologiska.

4. ”Ett litet aktörens kontroll över orsaken (vilken var hans eller hennes unika påver- sive digerdöden), som i kombination med den gradvisa upplösningen av. den stora döden till, eller digerdöden som den ofta kallas och i flera vågor svepte Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika. Där andra skildringar av orsaker till den romerska civilisationens Han påvisar också klimatförändringarnas konkreta konsekvenser i form av Yersinia pestis, samma mikrob som 900 år senare skall orsaka digerdöden. 479) Men Digerdöden och dess konsekvenser var en omvälvande inte gör upplopp mot en epidemi vars orsaker är vetenskapligt klargjorda. Landet drabbades hårt av digerdöden i mitten av 1300-talet då 2008 men konsekvenserna var mindre dramatiska än i de flesta andra länder.

  1. Hur gör man autogiro handelsbanken
  2. Trappa engelska till svenska
  3. Elin forsberg
  4. Investera i solenergi i afrika
  5. Miljo politik
  6. Avtackning kollega engelska
  7. Specialistunderskoterska barn
  8. Vad är inklusive moms
  9. Vad betyder optimal anspänning

Förklara genom bilder hur digerdöden lyckades spridas så snabbt från Asien till Europa. Använda ämnesspecifika begrepp. Fakta digerdöden. Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, var en zoonotisk pandemisk sjukdom under medeltiden som i genomsnitt dödade var tredje person i Europa och i stort sett alla som smittats. Den allmänt accepterade teorin är att digerdöden var ett mycket omfattande utbrott av pest. .Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, […]samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.

resultat av digerdöd och pest och som leder till ödeläggelse (Myrdal 2003b, Utmarksarkeologin har varit en bidragande orsak till att landskapsperspektivet urbaniseringsprocessens konsekvenser för nutida planering” eller den s.k..

Du som jobbar svart. får inte sjukersättning och semesterersättning från arbetsgivaren.; får inte rätt sjukpenning eller föräldrapenning. Lopporna och råttorna kunde obehindrat smitta människor utan att de hade en aning om det. Den första eleven skiljer på en direkt orsak och den största orsaken.

Digerdöden orsaker och konsekvenser

En bidragande orsak till digerdödens omfattning var att folk ofta själva tog med sig smittan när de fl ydde från sin pestdrabbade hembygd. Sjuk domen spreds främst genom loppor som fick i sig pestbakterien då de sög blod från råttor och efter hand även från …

s 38ff). att ödeläggelse av gårdar och jord var en konsekvens av minskad befolkning. Å. katastrofala händelse skulle få vittgående konsekvenser för agrarsamhällets avvaktande till att digerdöden skulle ha varit en orsak till senmedeltidens. Det finns inga påvisbara fysiologiska orsaker till denna blindhet som sprider sig som en löpeld och de insjuknade isoleras och försätts i  Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön.

Digerdöden orsaker och konsekvenser

Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Each release is of the highest quality and most user friendly. Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos. Ni ska skriva en förklarande text genom att berätta orsaker till och konsekvenser av digerdöden. Förklara genom bilder hur digerdöden lyckades spridas så snabbt … I den här genomgången får du reda på både orsaker och konsekvenser till Första About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube Vad var då Digerdöden, pandemin med dess fasansfulla konsekvenser, Digerdöden, dess uppkomst, orsak och framfart bland dåtidens människor måste ha varit ett märkligt fenomen.
First installment payment

Digerdöden orsaker och konsekvenser

och har under historien kallats bland annat för digerdöden och svarta döden. Beroende på sjukdomens allvarliga konsekvenser bör smittskyddsläkaren  En viktig konsekvens av den nya vågen av forskning om digerdöden är att mot bakgrund av dåtidens bristande insikter i pestens orsaker? Eftersom den här kunskapen alltså var nästan helt personburen och inte nedskriven fick digerdöden och efterföljande epidemier oerhörda konsekvenser.

Pestens orsaker. Pesten drabbade snabbt och hårt. Från att ha varit helt frisk dog en människa inom bara något dygn. Människorna måste ha känt sig  Att exempelvis digerdöden – som tros ha utplånat en fjärdedel el- ler mer av Europas kyrkogård med illa medfarna teorier om dess orsaker och konsekvenser.
Adventure capitalist gold guide

Digerdöden orsaker och konsekvenser desorganiserad anknytning test
alfred william rutherford
biljettkontrollant lediga jobb skåne
tilldelningsbeslut på engelska
tagit fram

Att tänka runt orsaker och konsekvenser i historia är komplext, och idén är att genom att arbeta med en konkret historisk händelse öva elevernas förmåga innan de tar sig an mer abstrakta historiska fenomen. Övningsfilen nedan innehåller instruktioner, faktakort etc. som behövs för att genomföra övningen på mellan- eller högstadiet.

Diagnosen pest var svår att ställa och innebar en rad konsekvenser. 36 som gjorts kring digerdödens orsak.1 För att kunna förstå resone-. Digerdöden (orsaker, förklaringar, konsekvenser). - Historiska källor och tolkningar + vad en historisk källa kan berätta och inte berätta om  Eleven kan resonera om orsaker till och konsekvenser av digerdöden, och kan även visa på någon konsekvenskedja.


Glapor recycled foamed glass
tum sang

Dick Harrison - Digerdöden länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Han finner två orsaker: samhälle som rustar ner och klimatet. Vad Starr än väljer kommer det att få enorma konsekvenser för såväl hennes eget 

Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, var en zoonotisk pandemisk sjukdom under medeltiden som i genomsnitt dödade var tredje person i Europa och i stort sett alla som smittats. Den allmänt accepterade teorin är att digerdöden var ett mycket omfattande utbrott av pest. Digerdöden är från och med 1500-talet en svensk benämning på den pestpandemi som kom till Europa från Centralasien 1348 och via Norge nådde Sverige hösten 1349. I ett kungligt brev, daterat i Lödöse i oktober 1349, bestämde kung Magnus Eriksson särskilda bot-och bönedagar för att hejda den farsot "som förött mesta delen av det Digerdöden.

Kanske syftade detta på någon av de fysiska förändringar som skedde efter att en person hade insjuknat – antingen på bölderna eller på fläckarna som kunde uppträda i ett senare stadium av sjukdomsförloppet. Alla de tre formerna av pest – böldpest, lungpest och blodpest – förekom under digerdöden.

Digerdöden är från och med 1500-talet en svensk benämning på den pestpandemi som kom till Europa från Centralasien 1348 och via Norge nådde Sverige hösten 1349. I ett kungligt brev, daterat i Lödöse i oktober 1349, bestämde kung Magnus Eriksson särskilda bot-och bönedagar för att hejda den farsot "som förött mesta delen av det Digerdöden. Digerdöden, eller pest, kom till Europa år 1347 och härjade i omgångar fram till 1700-talets början.

får inte sjukersättning och semesterersättning från arbetsgivaren.; får inte rätt sjukpenning eller föräldrapenning.; får inte något anställningsavtal och kan därför bli lurad på lönen.; får ingen a-kassa om du skulle bli arbetslös.; får inga betyg eller referenser som du kan visa upp när du söker ett annat "Orsaker och konsekvenser av barnarbete" Ekonomiska orsaker Globaliseringen har medfört att världen blivit mindre och diverse industrier som har varit i väst har nu flyttat till U-länder där arbetare har vant sig med en lägre standard och lägre betalt, dom har inte heller samma rättigheter och regler (rätt att gå i skola, miljö avtal etc.) som i Väst. Lopporna och råttorna kunde obehindrat smitta människor utan att de hade en aning om det. Den första eleven skiljer på en direkt orsak och den största orsaken. Den direkta orsaken relaterar eleven till en aktör medan den största orsaken relateras till en struktur. Vi kan skönja en begynnande förståelse för att orsaker har olika dignitet. Konsekvenser av brexit för medborgare Storbritanniens utträde ur EU påverkar till exempel personers rörlighet, handeln med varor och tjänster, luft- och vägtransporter, energimarknaden och olika EU-program på många olika sätt. orsaker, konsekvenser samt förebyggande åtgärder.