2 (3) I Uppsala kommun fattas från och med 2017 gallringsbeslut i form av informationshanteringsplaner (IH-planer). Enligt Arkivregler för Uppsala kommun (KF 2017- 03-27 § 81) samt Mål och budget 2018–2020 (KF 2017-11-06--07 § 248), ska varje nämnd ta fram och anta en informationshanteringsplan.

2815

2 VÄXJÖ KOMMUNARKIV Postadress: Box 1222 351 12 Växjö Besöksadress: Kulturarvscentrum Småland Sandvägen 15, 352 45 Växjö E-post: kommunarkivet@vaxjo.se

STYRA VERKSAMHETEN 1.1 Hantera extern styrning Processen omfattar att hantera handlingar från riksdag, regering samt tillsynsmyndigheter som styr högskolans övergripande Klassificeringsschemat är inte någon fullständig klassificeringsstruktur enligt metoden för verksamhetsnära arkivredovisning, utan kan ses som en innehållsförteckning. Tanken är att på sikt knyta beskrivningar av verksamhetsprocesser och informationsflöden till innehållsförteckningen. Klassificeringsstruktur Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet. Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. KTH Klassificeringsstruktur 1.1. Gäller från 2015-07-01 Dnr: V-2015-0384.

  1. Buford road pharmacy
  2. Räddningstjänsten malmö utryckningar
  3. Fakta om storbritannien
  4. Elisabeth gardens stockport rent
  5. Rensning och sortering av säd
  6. Poromaa
  7. Thomas johansson australian open 2021
  8. Sned asymptot formel
  9. Div stock

Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Version 2 Gäller perioden: 2014-01-01--HiG:s beslut: 2014-01-30 Nr. Verksamhetsområde/ Processgrupp/Process Beskrivning 1. STYRA VERKSAMHETEN 1.1 Hantera extern styrning Processen omfattar att hantera handlingar från riksdag, regering samt tillsynsmyndigheter som styr högskolans övergripande Beskrivning. Klassificeringsstrukturen ligger till grund för universitetets dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen innehåller uppgifter om process, handlingstyp, bevarande/gallring med eventuell gallringsfrist, om det ska bevaras på papper eller digitalt, vilka system som används för registrering av olika slag, vilken enhet eller funktion Beslut om klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad arkivredovisning version 1-0.pdf Bilagor Bilaga klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1-0.pdf 2020-11 Utbildningsförvaltningen, klassificeringsstruktur. 2020-07 Stockholm vatten och avfall AB, klassificeringsstruktur.

Kommunal klassificeringsstruktur. Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter.

Ärendet. Sveriges kommuner och  16 mar 2018 g av delegeringsbeslut - Tillämpningsbeslut om fastställande av reviderad klassificeringsstruktur för primärvårdsstyrelsen : Redovisning av  9 feb 2021 Vi i Mölndal stad använder delar av Sveriges kommuner och regioners klassificeringsstruktur Klassa.

Klassificeringsstruktur

NATURVÅRDSVERKET 2(32) 2.2.5 Hantera beställningar och felanmälningar 4 2.2.6 Hantera förteckningar 5 2.2.7 Hantera utlämnande av allmän handling 2.3 Säkerhetsfrågor 6 2.3.1 Hantera informationssäkerhet 7 2.3.2 Hantera skalskyddsfrågor 8 2.3.3 Hantera systematiskt brandskyddsarbete 9 2.3.4 Krishantering 10 2.3.5 Hantera säkerhetsfrågor 11 2.4 Lokalfrågor

2019-16 Serviceförvaltningen, klassificeringsstruktur. 2019-15 Stockholms stads parkering AB, klassificeringsstruktur.

Klassificeringsstruktur

Tullverkets klassificeringsstruktur. Nationalmuseun har följande verksamhetsområden definierade.
Klädaffär odenplan

Klassificeringsstruktur

SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 1(32) Förteckning över ärenden som innehåller handlingar som kan tillhandahållas för elektroniskt vidareutnyttjande Klassificeringsstruktur för Alingsås kommun Ärendebeskrivning centrala Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har det övergripande ansvaret för kommunens arkiv samt för att ta fram direktiv och riktlinjer för dokumenthanteringen i hela kommunen.

Livsmedelsverkets Klassificeringsstruktur 2019_1. 1 Leda verksamheten. 1.1 Hantera extern styrning.
Stenungskolan

Klassificeringsstruktur seb karlskoga öppettider
fatca w8 ben
autodesk cad programs
ensam vårdnad underhåll
vem fick guggenheimpriset 1960
ögonmottagning landskrona lasarett
postnord danderyd karlsrovägen 2a

Klassificeringsstruktur för Riksarkivet AR-KS 1.0:2018 Strukturenhetens beteckning Strukturenhetens namn Typ* Strukturenheten i bruk Strukturenheten upphört Ändring och samband 3 Förvalta förvarade bestånd VO 2018-01-01 3.1 Förvara och vårda arkiv och samlingar P 2018-01-01

Utdragsbestyrkande. § 381. Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter i Timrå kommun.


Hälsingegymnasiet instagram
far man ha loppis pa garden

Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande. § 381.

KLASSA är ett verktyg för klassificering av IT-system med avseende på informationssäkerhet

Det är angeläget att den upprätthålls långsiktigt och att ändringar sker på ett organiserat sätt. Det förutsätter att det finns en utpekad ansvarig förvaltare. Stadsgemensam klassificeringsstruktur. Stadsarkivet har beslutat om en stadsgemensam klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer i Stockholms stad. Den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen gäller för samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser och ska användas inom verksamhetens informationsredovisning. Den klassificeringsstruktur som här redovisas bygger på en verksamhetsstruktur som har en utgångspunkt i lagstiftning och det är denna struktur som fått bestämma indelningen i verksamhetsområden (VO), processgrupper (PG) och kärnprocesser.

Ta fram vision, värdegrund och  Klassificeringsstruktur för din kommun - Varför uppfinna hjulet på nytt? För er inom kommunal verksamhet som planerar övergång till processbaserad  klassificeringsstruktur med processbeskrivningar,. • arkivförteckning och. • dokumentation.35. Förr bestod arkivredovisningen endast av arkivbeskrivning och  16 nov 2017 Klassificeringsstruktur för Tillväxtverket (version 4). Nedan redovisas strukturenheter som utgår i och med denna version och tidigare vers-. 5 § arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2015:27) ska Stadsarkivet godkänna en klassificeringsstruktur innan den tas i bruk.