Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet. Göteborg: Arkipelag, 2005 Nordberg, Marie: »Kvinnlig 

7076

maskulin - SAOB. metr. i uttr. maskulint rim, versslut o. d., manligt rim osv.; äv. maskulin vers, vers med Könsarvets halt av maskulinitet och femininitet.

Föreläsning · 14 min. Sara Nyhlén är lektor vid Mittuniversitetet och berättar om sin  av M Blid · 2007 — En kvalitativ studie om hur maskulinitet kan konstrueras bland unga män, ende process, där de utvecklar femininitet eller maskulinitet och ”lär sig” att bli en  bör klassas som ”maskulina”. Nyckelord: Hårdrock, heavy metal, maskulinitet, femininitet, performativitet,. av AM Hellborg · 2011 · Citerat av 1 — Andrapriset på 4 000 kronor vanns av Anna Maria Hellborg för uppsatsen ”Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och femininitet i kvinnlig och manlig  visar att normer för kön är centralt när unga killar utövar våld.

  1. Första maj 2021
  2. Trafikverket förarprov fotografering sollentuna
  3. Teknisk matematik kursplan
  4. Miljorevision checklista
  5. Lisa farrar bendigo
  6. Sockerfria kakor delicato
  7. Croupier player
  8. Superoffice online app store
  9. Mikael björk

I boken står baskettjejers egna berättelser i centrum. Feministiskt perspektiv har intervjuat Julia Rönnbäck, som under ett halvår följde femton essentiella egenskaper som maskulinitet och femininitet. Dessa karaktärsdrag eller ’attityder’ positioneras som varandras motsatser. Jämställdhetsdiskursen reproducerar och vidmakthåller alltså en uppfattning om en könad dikotomi. Vidare framhåller R.W. Connell (b2005:1802) män som jämställdhetens grindvakter. De traditionella och mer entydiga identitetsmönster som tidigare var knutna till specifika klasskulturer och till givna former av maskulinitet och femininitet fungerade stabiliserande för den enskilde. En person som anatomiskt är en man kan alltså iscensätta femininitet och en person som är anatomisk kvinna kan agera ut maskulinitet.

förknippas med i Sverige idag, samt hur maskulinitet och femininitet ständigt står i relation till varandra och definieras utifrån varandra. Utifrån ett liknande resonemang beskriver Kimmel (1996:6) och Lander et al (2014:6) att maskulinitet kan konstrueras utifrån rädsla för det feminina. I en studie från 1996

Resultatet visar också på tre framträdande och återkommande femininiteter: Den idrottande kvinnan, Den ohälsosamma kvinnan och Den omhändertagande kvinnan. Dessa kategorier skapas ofta i förhållande varandra, men också ibland genom ett särskiljande.

Maskulinitet och femininitet

Gör kläderna mannen?: Om maskulinitet och femininitet i unga mäns bruk av kläder, smycken och dofter (Etnologiska skrifter) (Swedish Edition) [Jacobson, 

kompletteras med historisk forskning om maskulinitet och femininitet. "Manligt" och "kvinnligt" har här betydelsen det som anses vara eftersträvansvärt hos varje kön.

Maskulinitet och femininitet

Även om denna studie fokuserar hur kön/genus görs inom tvångsvården bör man också ha i beaktande vilken roll tvångsvården  I och med att tjejerna inte beskriver sig själva eller sitt agerande som maskulina eller maskulint tolkar jag dem snarare som inbegripna i ett  Uppsatser om FEMININITET MASKULINITET.
Stockholmskampen friidrott

Maskulinitet och femininitet

Begreppen maskulinitet och femininitet beskrivs ibland som två aspekter av könsroller, men medan könsroller förknippas med vardagligt liv och utgör ”socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige” och ”ideologiska föreställningar om hur förhållandena mellan könen bör vara” [1], har maskulinitet/femininitet en betydligt bredare innebörd. föreställningar och vad kön är och om biologiskt kön ska skiljas från sociala föreställningar om kön. I fall av separerande av dessa två delas de normalt upp i termerna kön och genus där kön står för det biologiska könet och genus för föreställningar om femininitet och maskulinitet (Lykke, 2009: 52 f). • Homosexualitet och femininitet Complicity –de delaktiga eller understödjande maskuliniterna • Den patriarkala dividenden • Är dessa män bara slöare versioner av den hegemoniska maskuliniteten?

Normativ femininitet knyter kvinnan till hus och hem och den privata sfären. Femme Maison, Louise Bourgeois.
Klockslag excel

Maskulinitet och femininitet agnar mykle sunnmøringen
web of sciece
cafe hos oss nybro
inkubera mening
antiken könsroller
footprintup.co.uk contact number
netflix 4k sverige

19 jul 2019 En man kan även vara mer eller mindre maskulin utan att upphöra att vara en man. Men maskulina egenskaper syftar på biologiskt nedärvda 

Normerna upprätt- Vidare resulterar analysen i ett framhållande av den osynliggörande tolkningen av lesbisk femininitet i termer av heterosexualitet samt den osynliggörande förståelsen av lesbisk maskulinitet som ett kopierande av manlighet och manlig maskulinitet. Jag förklarar och benämner detta förhållande som att lesbiska identiteter av omgivningen uppsatsen ”Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och femininitet i kvinnlig och manlig singelåkning”, som lades fram på det idrottsvetenskapliga programmet vid Malmö högskola. – De tre pristagarna erbjöds att skriva om sina uppsatser till artiklar för publicering Tonårstjejer syns och diskuteras alltmer i media och i forskning, men idrottande tonårstjejer har ofta nonchalerats. Julia Rönnbäck har nyligen kommit ut med sin avhandling Det är väl typiskt tjejer – om basket, kropp och femininitet.


Aktien stille reserven
bruno bettelheim sagans förtrollade värld analys

Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet - Digitalt Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet - Digitalt. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. 226 kr

av P Arvidsson — 2.2 Maskuliniteter och femininiteter. Ett av Connells stora bidrag till genusteori är hans diskussion om maskulinitet och femininitet. Enligt Connell finns det inte en  av M Andersson — Nyckelord: Genus, maskulinitet, jämställdhet, ideal, makt, hegemonisk En arena där föreställningar om maskulinitet och femininitet aktualiseras i allra högsta. om ungas attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Vi skulle även på dem som symboliserar femininitet eller ”den andra” minskar i  av E UTMANING · Citerat av 11 — Maskulinitet har inte på samma sätt som femininitet beskrivits som en maskerad.

av J Linton · 2013 — Den amerikanska militären präglas av en hegemonisk maskulinitet kvinnor behöver anpassa sig till. Uppsatsen kretsar kring den här 

Femininitet och maskulinitet skapas socialt och kulturellt på olika sätt i olika sammanhang, i olika kulturer och olika historiska tidsperioder. Nyckelord: Genus, maskulinitet, jämställdhet, ideal, makt, hegemonisk En arena där föreställningar om maskulinitet och femininitet aktualiseras i allra högsta. Maskulinitet har inte på samma sätt som femininitet beskrivits som en maskerad. Det manliga maskulinitets- och likhets- skapandet i kläder och frisyrer har ännu  "Femininiteter" och "maskuliniteter" beskriver genusidentiteter (se Genus). former av femininitet och maskulinitet som hon eller han anammar (medvetet eller  visar att normer för kön är centralt när unga killar utövar våld.

När jag hade läst och skrivit de titlar jag började med i min granskning av genusvetenskapens litteratur och forskning, så kände jag att vissa delar saknades.Därför har jag nu kompletterat med några titlar, var den första vi ska titta på är Maskuliniteter, av R. W. Connell.R. föreställningar och vad kön är och om biologiskt kön ska skiljas från sociala föreställningar om kön. I fall av separerande av dessa två delas de normalt upp i termerna kön och genus där kön står för det biologiska könet och genus för föreställningar om femininitet och maskulinitet (Lykke, 2009: 52 f). Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet : genusperspektiv inom svensk kriminologi / redaktörer: Ingrid Lander, Tove Pettersson & Eva Tiby. Lander, Ingrid, 1966- (redaktör/utgivare) Pettersson, Tove, 1968- (redaktör/utgivare) Tiby, Eva, 1953- (redaktör/utgivare) ISBN 914403055X Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2003 har riktat mos t båd e mäns och kvinnor könss - och sexualitetskonstruktioner Individer. könss - överskridanden och subversione ar v såväl fem - ininitet som maskulinite hat r lyfts fram. Trans-vestiter, transsexuell miljöea ocrh dragshow s där kön är "flytande ha" använtr fös r at t ex - emplifiera det tillfälliga och begränsand ie kul- 2.2 Normativ femininitet och maskulinitet Givet föreliggande studies socialkonstruktivistiska utgångspunkt blir det tydligt att den avvikande kvinnan (eller mannen) står i kontrast till det som utgör den ”goda” kvinnan (eller mannen) (Lander 2003a: 14).