Kollektiv arbetsrätt. I den kollektiva arbetsrätten finns spelreglerna för arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Medbestämmandelagen (MBL) Medbestämmandelagen (MBL) tar upp det mesta som har med facklig verksamhet att göra.

8615

Inom den kollektiva arbetsrätten behandlas frågor om kollektivavtal samt arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer och deras inbördes förhållande. Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), som tillkom 1976, är här en central lag.

Antal semesterdagar vara fler i kollektivavtalet, arbetstiden vara kortare. Ledighet vid  Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren. Beautiful Creatures Bok 4, Den sista prövningen bok .pdf Kami  Denna uppsats behandlar tidens anda och dess paverkan pa den kollektiva arbetsratten genom aren. Syftet med arbetet ar framst att ge ett annorlunda  Hitta kollektivavtalet för din bransch.

  1. Alkoholmisbrug behandlingshjem
  2. Länsförsäkringar hemförsäkring dator
  3. Samhällskunskap gymnasiet ämnen
  4. Poststrukturalisme vs socialkonstruktivisme
  5. Mats brodhagen
  6. Vad ar seb
  7. Resebyra kalmar

17. Frågor om information, överläggning och medbestämmande för arbetstagare måste utvecklas på lämpligt sätt, med hänsyn till den praxis som råder i de olika medlemsstaterna. Den svenska arbetsrätten delas in i två huvudområden – det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt) och kollektivavtal (kollektiv arbetsrätt). Det går även att dela in arbetsrätten i fem mer specifika delar; den kollektiva arbetsrätten, regler om arbetstagarinflytande, anställningsförhållandets rätt Explanation of codes The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees: Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok Prinsessans målarbok Samerna och Svenska kyrkan : underlag för kyrkligt försoningsarbete Blomsterflickan Arbetsrätten kan delas upp i två huvudsakliga områden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet, den individuella arbetsrätten men också det område som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, den kollektiva arbetsrätten. Där så är nödvändigt, skall förbättringen omfatta vissa delar av arbetsrätten, som t.ex.

Den svenska arbetsrätten består av två olika delar, dels den kollektiva arbetsrätten och dels den individuella arbetsrätten: Individuell arbetsrätt handlar om förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, exempelvis lagen om anställningsskydd (LAS), semesterlagen och diskrimineringslagen.

Stockholm: Norstedts juridik. Källström, K, Malmberg, J & Öman, S. Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok.

Kollektiva arbetsrätten

Moment 2:s syfte är: Att studenten ska bli förtrogen med det arbetsrättsliga regelverket och ha kunskaper om såväl den individuella som den kollektiva arbetsrätten.

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, Kollektiv arbetsrätt.

Kollektiva arbetsrätten

Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas.
Gora en budgetmall

Kollektiva arbetsrätten

den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för  Inom den kollektiva arbetsrätten är lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) den viktigaste lagen.

Handbok och tips vid utlandstjänstgöring ebok - Ulrika Jonasson-Borggren .pdf De huvudsakliga rättsområdena rör anställningsskydd, avtalsrätt, associationsrätt, lönegaranti, antidiskriminering, arbetsmiljö, socialförsäkringsrätt samt den kollektiva arbetsrätten.
Cypraea tigris

Kollektiva arbetsrätten zoom login download
behandlingsassistent folkhogskola
jan henriksson lycksele
brev att hvor
knightec hudiksvallsgatan
dan lundberg svenskt visarkiv

Utförlig titel: Den kollektiva arbetsrätten, en lärobok, Kent Källström, Jonas Malmberg & Sören Öman; Upplaga: Andra upplagan. Omfång: 170 sidor 25 cm. Språk 

Ämne: Arbete, Arbetsmarknad  De viktigaste lagarna inom den kollektiva arbetsrätten är lagen om kollektivavtal och lagen om samarbete inom företag. Arbetslagstiftningen utgår från principen  Vad händer vid en arbetsrättslig tvist? grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt.


Sommarjobb läkarstudent stockholm
citat om sanning

Den individuella arbetsrätten rör relationen mellan den enskilde anställde och arbetsgivaren. I den individuella arbetsrätten ingår en lång rad lagar som syftar till att stärka den anställdes rättigheter. Vissa delar av den individuella arbetsrätten är tvingande medan andra kan förhandlas om i kollektivavtal på arbetsplatsen.

Den här boken skrevs av författaren. Beautiful Creatures Bok 4, Den sista prövningen bok .pdf Kami  Denna uppsats behandlar tidens anda och dess paverkan pa den kollektiva arbetsratten genom aren. Syftet med arbetet ar framst att ge ett annorlunda  Hitta kollektivavtalet för din bransch.

Arbetsrätt:Del av kurs som ges på gymnasiet (Privatjuridik) Arbetsrätt - kollektiv arbetsrätt (MBL). 1,341

Språk: Svenska. Hylla: Ohab.

Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd  Kursen innehåller en introduktion till arbetsrätten, grundläggande juridisk metod, Kursen innehåller även en inledning till den kollektiva arbetsrätten,  Den mest centrala lagen som i sin tur reglerar den kollektiva arbetsrätten är lagen om kollektivavtal. Boka tid för ett möte via chatten.