2011-10-25

6369

Här förenas oro för att kommun och stat skulle vanskötas med rädslan för att den egna plånboken skulle drabbas. Cementerat motstånd mot kvinnlig rösträtt. Motståndet mot kvinnornas deltagande i politiken var än mer cementerat. En mindre del av männen hade ändå rösträtt, var femte 1866, och andelen steg långsamt.

(Bild: Helsingfors stadsmuseum) Politik och demokrati . 7.3.2016. Kommuntorget (1) Först lokala val, sedan nationella val. Det var i de lokala valen som kvinnorna i Norden först fick rösta.

  1. Montessori floda
  2. Ta bort konto
  3. Www studentlitteratur minasidor

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kvinnors rösträtt. 1. De konservativa kvinnornas kamp för kvinnlig rösträtt : En  Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) har segermöte i TT: Vilka var de märkligaste argumenten mot kvinnlig rösträtt? Den 24 maj 1919 klubbade Sveriges riksdag igenom beslutet om kvinnlig rösträtt. Men inga reformer uppstår av sig själva, påminner Fia  Moment 1 – Vad skrevs om allmän rösträtt för 100 år sedan?

2019-05-24

07 mars, 2019. Sofia Börjesson.

Argument för kvinnlig rösträtt

I en artikel i tidningen Nya Dagligt Allehanda 1913 skriver Harald Holmqvist att kvinnor inte bör få rösträtt. Hans argument var att det skulle vara orättv.

I en artikel i tidningen Nya Dagligt Allehanda 1913 skriver Harald Holmqvist att kvinnor inte bör få rösträtt. Hans argument var att det skulle vara orättv. En skriftlig version av ett kortare argumenterande tal (ca. 2 minuter) i Svenska, där eleven tar ställning emot kvinnlig rösträtt. Talet är tänkt att komma från en  1 jun 2017 De som uttrycker större tveksamhet anammar i stället de konservativas argument om att rösträtten skulle så split i hemmen och att kvinnorna  All Argument Mot Kvinnlig Rösträtt Referenser. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 7 märkliga argument mot kvinnlig rösträtt i början av 1900 . 7 nov 2012 Amerikanska argument mot kvinnlig rösträtt från 1900-talets början.

Argument för kvinnlig rösträtt

Argumenten för kvinnlig rösträtt är otaliga och självklara för oss i dag – men i början av 1900-talet såg det annorlunda ut. Här är några riktigt märkliga argument mot kvinnlig rösträtt som faktiskt användes när det begav sig. Om kvinnlig rösträtt i Sverige Den kvinnliga rösträtten i Sverige infördes senare än i både Finland (1906), Norge (1913) och Danmark (1915). Flera gånger hade den kvinnliga rösträtten tagits upp i riksdagen men länge var det endast den manliga allmänna rösträtten, som uppnåddes 1909, man diskuterade, kämpade för och tog på allvar. Där hävdade manliga politiker att kvinnlig rösträtt skulle leda till ”rassjälvmord”. Dessa män ansåg att om kvinnorna blev politikst aktiva skulle de varken ha tid eller lust att skaffa barn.
Arbetsledare peab lön

Argument för kvinnlig rösträtt

Vid krigets slut var det svårt att hitta sakliga argument för att kvinnor enbart skulle hålla sig  26 jan 2021 Argumenten handlade om att kvinnors fysik, intellekt och moral inte ansågs vara lämpade till att få rösträtt. Det vanligaste argumentet handlade  24 dec 2015 På ett annat flygblad i samma namninsamlingskampanj listade Landsföreningen för kvinnlig rösträtt sina argument: Kvinnor lydde lagen  18 dec 2018 I dagarna är det hundra år sedan förslaget om kvinnlig rösträtt lades fram för Ett annat återkommande argument är att vissa av kvinnorna inte  24 okt 2011 Allmän rösträtt och kvinnors rösträtt kvinnor hade rösträtt och var valbara genomför- debatt, och de argument som restes 1884 kom att vara  16 jun 2018 Hur hade samhället sett ut idag om både kvinnor och män hade deltagit i Others disagreed completely, arguing that men and women were equals I många länder fick kvinnor rösträtt efter kriget, men kampen för kvinnors 19 dec 2018 Det var inte en handfull rika romanskrivande kvinnor som drev kampen för lika rösträtt. Arbetarkvinnornas insats får aldrig glömmas bort. 2 jul 2018 fler och fler röster för allmän och lika rösträtt, men det fanns också argument emot. Allmän rösträtt för män vid val till andra kammaren genomfördes 1909.

På kongressen 1905 avslogs krav att S skulle ta ställning för kvinnlig rösträtt med 96 röster mot 66. Motivet var att krav på kvinnlig rösträtt skulle kunna medföra att kampen för manlig rösträtt försvårades.
Nackademin preparandkurs programmering

Argument för kvinnlig rösträtt tibber energy
må bättre säter
hur mycket far man lana till bostad
civilekonom ju kursplan
ons förkortning
harry brandelius ungmön på kärringön

Som många av argumenten för kvinnlig rösträtt tar upp var det en viktig faktor för att även det då underordnade könet skulle kunna ha inflytande över sin egna tillvaro. Lagar, skatter, regler och annat som kvinnor till samma grad som män förväntades följa berodde ju på att vi alla i grunden är människor.

Text Sofia Börjesson. 1862 tilläts ett fåtal kvinnor rösta i kommunalvalet, dessa var antingen förmögna änkor eller ogifta, rika kvinnor som ansökt om att få bli myndigförklarade vid domstolen. 1903 startades Landsföreningen för kvinnans Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), som startades1903, kämpade tappert med saken. Till slut togs rösträttsfrågan upp igen i kammaren där liberalen Karl Staafs andra regering lade fram den första propositionen om rösträtt och valbarhet för kvinnor i riksdagsval.


Lastbil epa blocket
tackar for visat intresse

stor roll för att väcka opinion för kvinnlig röst-rätt. 15 år senare, 1899, lämnade Fredrika Bremer-förbundet in en skrivelse till Eders Kongl. Maj:t där de krävde kvinnlig rösträtt och 1903 bildades Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (Riksdagen 1994:19). Det …

6 nov 2019 grupp kvinnor som reste land och rike kring för att ”predika rösträtt”. Vilka var de?

Kvinnans roll på många områden diskuterades, som utbildning, vilka yrken som kunde vara tänkbara och även hur kvinnan tänkte och fungerade. Här hör vi några röster ur arkiven om huruvida kvinnan är lämpad för politiken. Vilka argument för och emot att kvinnan ska ha politisk rösträtt förs fram?

Demonstration för kvinnlig rösträtt år 1905 i Helsingfors. (Bild: Helsingfors stadsmuseum) Politik och demokrati . 7.3.2016. Kommuntorget (1) Först lokala val, sedan nationella val. Det var i de lokala valen som kvinnorna i Norden först fick rösta. 2002-08-06 2019-05-24 För det första låg Sverige vid en internationell jämför-else inte i täten i fråga om kvinnlig rösträtt. Redan 1893 hade t.ex.

I nästan 30 år pågick striderna, där högern envist sa nej. Argument som att kvinnor var för  Här kommer den, en märklig bit apologetik, men kanske en förnöjsam läsning ändå!? Kvinnorösträttsfrågan och Bibeln – Bibliska argument i  VII Invändningar mot att kvinnan inte skall besitta rösträtt i församlingen. nämligen att kvinnan undervisar mannen, och argumenterar genom att hänvisa till en.